5120x4096-photography_splah_cafe_coffee_splash_table_coffee_cup-1831

nhâm nhi trên môi tách cà phê,
vào một buổi sớm đông mưa rơi,

nhìn qua khung cửa sổ,
thấy người đứng ở bên.

tim như ngừng đập,
và chỉ muốn hỏi,

người đằng kia hỡi là ai?